Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2014

zimna-zupa
- Minęło piętnaście lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia.
- Tak.
- Nie zostawiłeś adresu.
- Nie miałem.
- Mówiłeś, że idziesz po papierosy.
- Papierosy kupiłem.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viawiecejnic wiecejnic
2337 e7b9
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viapannax pannax
zimna-zupa
4481 0157
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viaxmonroex xmonroex
5779 228e
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaczekoczeko czekoczeko
8809 f628
Reposted fromnameherhope nameherhope viaczekoczeko czekoczeko
3717 27ec
Reposted fromvesania vesania viaunnamedporn unnamedporn
zimna-zupa
4641 3632
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viacouples couples
4149 ede1
4542 8d7d

Sommaren med Monika, 1953

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacouples couples
zimna-zupa
Reposted frominpassing inpassing viacouples couples
zimna-zupa
9872 d1a6
Reposted fromjesuismadeleine jesuismadeleine viacouples couples
zimna-zupa
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromyourtitle yourtitle viaczekoczeko czekoczeko
zimna-zupa
7778 b410
Reposted fromsoSad soSad viaczekoczeko czekoczeko
zimna-zupa
3045 0ccd
Reposted fromretaliate retaliate viaczekoczeko czekoczeko
zimna-zupa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaczekoczeko czekoczeko
2810 d93c
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaczekoczeko czekoczeko
zimna-zupa
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— s. king
Reposted fromstoph stoph viaczekoczeko czekoczeko
zimna-zupa
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viaxmonroex xmonroex
8035 9a3d 500

Orion Rising

Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth vialiars liars
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl